Afstanden, (zie schets). Gemiddelde afstand van de plaats waar de gewonde is ge troffen tot het dichtstbijzijnde gewondennest wordt aangenomen op 500 m. (Slothouber en Berenschot: 1000 m Gemiddelde afstand van gewondennesten naar Hp.V. Pn. aan genomen op 1000 m. (Slothouber en Berenschot id.). Gemiddelde afstand van Hp.V. Pn. naar de respectievelijke Wg. Pn. aangenomen op 1500 m. (Slothouber en Berenschot 800 m.). Als eisch voor de Wg. Pn. moet worden gesteld, dat ze bereik baar zijn voor de 2-tons (vracht) ziekenauto's der Hd.V.P.A., die daar moeten kunnen keeren, enz. Is het wegennet zoo ongun stig, dat daardoor de Wg.Pn. te ver naar achteren zouden moe ten worden opgericht, dan zou nog kunnen worden overwogen een vooruitgeschoven Wg. P. te formeeren, die dan uitsluitend door de lichte personenauto's kan worden bereikt. Daar van deze werk wijze weer een extra keer overladen der gewonden het gevolg is, dient zij zooveel mogelijk te worden vermeden. Gemiddelde afstand Wg.Pn. tot Hd.V. P. werd aangenomen op 8 km een afstand, die men vroeger als uiterst maximum gewoon was aan te nemen (Slothouber en Berenschot 16 km). Ter ver gelijking diene echter het volgende. De Fransche poste de secours divisionnaire (overeenkomend met onze „gedetacheerde V.P." der Hd.V.P.A.) wordt opgericht op 5-8 km. van het front. De volgende geneeskundige formatie dus nog verder naar achteren. Over de ligging van de Duitsche HauptVerbandPlatz zegt de generaloberarzt Dr. Ziaja het volgende „Dementsprechend ist schon im Kriege, besonders aber bei" „Friedesübungen und Kriegsspielen nach dem Kriege der H. V. P." „immer weiter nach hinten abgeglitten. Es wurden manchmal 8" „bis 10 km. als Mindestentfernung genannt und gespielt, aber" „auch weit höhere Entfernungen waren haufig". Gemiddelde afstand Hd.V. P. tot Ev. Sp. St. (c. q. veldhospitaal) aangenomen op 40 a 50 km. (Slothouber en Berenschot 36 km.). Gemiddelde afstand van Ev. Sp.St. tot Ev. H. aangenomen op 150 km. (treinvervoer). Snelheden. Bij het aannemen van een bepaalde gemiddelde vervoerssnelheid van gewonden per draagbaar in het terrein, moet terdege rekening worden gehouden met het aantal ziekendragers, dat per tandoe beschikbaar is. 446 Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Heeres-Sanitats-Wesens Heft 87, 1932 blz. 70.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 46