begaanbare wegen, zooals b. v. tusschen verschillende afdeelingen van een in bedrijf zijnde hoofdverbandplaats, in welk geval het gebruikelijke transport met niet meer dan twee dragers geen be zwaar opleverl. Als werkschema voor ons doel werd nu op de volgende gemid delde vervoerssnelheden voortgebouwd. Snelheden. Vervoerssnelheid van een transportploeg a 4 ziekendragers met één stalen veldbed (al of niet beladen) in het terrein aangenomen op gemiddeld V 2 km/u idem op meer gebaande wegen, zooals het traject Hp. V. P. naar Wg. P., gemiddelde vervoerssnelheid 3 km/u. (2 km/u met belaste draagbaar en 4 km/u op den terugweg). Spire en Lombardy nemen voor een ploeg van 4 ziekendragers in het terrein een gemiddelde snelheid aan van 2'/2 km/u. Voor Indië lijkt zulks wat aan den hoogen kant. Snelheid der marschvaardige gewonden in het terrein (met dwalen) l'/2 km/u, idem langs meer gebaande wegen, zooals tusschen Hp. V. P. en Hd. V. P., 3 km/u. Rijsnelheid der ziekenauto's tusschen Hp. V. P. (Wg. P.) en Hd. V. H. leeg 8 a 10 km/u, beladen 6 a 8 km/u, dus gemiddeld 8 km/u. Rijsnelheid der ziekenauto's tusschen Hd. V. P. en Ev. Sp. St. leeg 12 a 20 km/u, beladen 8 a 12 km/u, gemiddeld 12 km/u. Rijsnelheid der treinen voor gewondenvervoer (Q-wagens) 25 a 30 km/u. In het achterland op groote trajecten wellicht tot 40 km/u. Behandelingsduur. Het oponthoud daardoor in de gewondennesten veroorzaakt is te verwaarloozen. De geneeskundige hulp aldaar zal n. 1. verleend worden door den jongsten officier van gezondheid en de bij de compagnieën ingedeelde ziekenverplegers, die echter zelf geen werkzaam aandeel aan het transport hebben. Als oponthoud op de Hp. V. Pn. wordt aangenomen gemiddeld 15 min. per man. Op de Wg. Pn. hangt het oponthoud hoofdzakelijk af van het al of niet aanwezig zijn van een voldoende aantal automobielen. Indien auto's voor afvoer naar achteren gereed staan, mogen we rekenen op een inlaadtijd van gemiddeld 15 min. Het oponthoud op de Hd. V. P. is behalve van den aard van het letsel mede afhankelijk van de werkcapaciteit van het per soneel, we nemen aan een gemiddeld oponthoud van 1 uur. Op het evacuatiespoorwegstation zal van geneeskundige be handeling practisch niets komen. De hoofdredenen van vertraging 448

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 48