De kilometervervoersindex voor dit traject is 0,18, welk cijfer als volgt werd afgeleid. Op 100 gewonden moeten van de Hd.V. P. worden afgevoerd 32 liggend en 20 zittend. Daarvoor zijn noodig 6,4 auto's voor liggend vervoer en 2 auto's voor zittend vervoer, dat maakt 8,4 auto's totaal of rond 9 auto's. Per dag kunnen deze auto's maximum 100 km. afleggen, dus is de indice kilométrique 1 9:50 0,18. Bij 300 man verliezen en een afstand van Hd. V. P.-Ev. Sp. St. van 48 km. zal het benoodigde aantal ziekenauto's bedragen I P K 0,18X300X48 t j-QÖïqq2c> auto s. Het aantal beschikbare auto's der Vd.H. treinafdeeling is hiervoor dus ruim voldoende. Van de Hd.V.P. zijn op 100 gewonden 42 marschvaardigen af te voeren per vrachtauto met een capaciteit van 16 man elk, dus benoodigd voor 100 man verliezen 42: 16 2,6 vrachtauto's. Per dag kunnen de vrachtauto's afleggen 80 km., dus we krijgen een kilometervervoersindex voor de marschvaardige gewonden van 0,07. In dit geval waren er 300 man verliezen, dus voor den af- J. J 0.07X300X42 voer der marschvaardigen zijn benoodigd 8,8, dat maakt rond 9 vrachtauto's, te leveren door den autotrein van het veldleger. Het Ev. Sp.St. ligt op 48 km. van de Hd.V.P. Als de gemid delde snelheid der auto's op dit traject 12 kin/u bedraagt, dan is de duur van het autotransport naar het evacuatiespoorwegsta tion te stellen op 4 uur. De eerste gewonde kan daar dus aankomen om U 4 4 U 8 uur. De laatste gewonde kan eerst worden verwacht op een tijdstip U 16 uur ter plaatse van het Ev Sp.St. of het in den regel in de nabijheid daarvan op te richten Vd.H. VI. Afvoer van Ev. Sp. St. naar het achterland. Op het Ev. Sp.St. vindt wederom een schifting van de gewonden plaats. 17 °/0 51 gewonden van de 2de urgentie blijven aldaar in het Vd. H. achter, omdat een langdurige treinreis door hen niet meer zou worden verdragen of doordat direct operatief ingrij pen bij hen noodzakelijk werd. Dit is de groep der zgn. niet- evacueerbaren. Een andere 15% wordt ook niet verder geëvacueerd, maar om een andere reden. Zij zijn n. 1. zoo licht gewond dat verwacht mag worden, dat zij binnen enkele dagen weer naar hun troepen onderdeel kunnen worden teruggezonden. Tot hun herstel blijven zij zoo lang in het Vd. H. dan wel in een nabij gelegen kanton- nements- of divisie-ziekenverblijf. 462

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 62