ziging in punt van de bevelen van den compagniescom mandant, als volgt gelezen te worden „2 man van elke brigade gaan naar den staart der cie., ontvangen van den fourier de handgranaten en reservemunitie voor hun brigades en keeren zoo spoedig mogelijk terugde 2 man van de k m. brigade brengen tevens 1 trommel 6 tasschen niet uitgegeven k. m. munitie van de k. m. kar naar de 4e kar". Dat hiervoor op blz. 239 een volle k. groep bestemd werd, was inderdaad een overbodige luxe). Als wij nu den gang van zaken in de sectie bij beide systemen na aankomst van de munitiekar nagaan, dan blijkt het volgende (verschillende der hierna genoemde handelingen kunnen natuurlijk gelijktijdig plaats vinden) Systeem d. V. 1. alle menschen leggen ter plaatse den veldzak af; 2. de aangewezen k. groep ver zamelt de veldzakken op een bepaald punt (iedere man haalt ongeveer 7 veldzakken) 3. de munitiekar houdt stil bij de plaats waar de veldzakken zijn verzameldeen der geleiders spant het V. H. paard af en be vestigt de draagmanden kl.de k. groep laadt de munitie af; 4. van de k. m. brigade komen 9 man (3 per groep) bij de kar, 6 man (2 per groep) ontvangen ieder 3 munitieransels 25 kg.), 3 man (1 per groep) ontvangen ieder 12 handgranaten en 1 trom mel met detonatoren 6,5 kg.); 5. de van de munitiekar ont vangen munitie wordt in de bri gades verdeeld 6. van de 2e brigade komen 2 man bij de kar, ontvangen 1 trommel a 1000 patrn. en 3 groo- 488 Systeem M. 1. als nevenstaand; 2. als nevenstaand 3. als nevenstaand 4. van de k. m. brigade komen 6 man (2 per groep) bij de kar en ontvangen ieder 3 munitieransels en 1 a 2 doozen k. munitie (tezamen 26'/2 a 27'/2 kg.); van de 2e brigade komt 1 man bij de kar en ontvangt 12 doozen k. munitie (15,5 kg.) 5. als nevenstaand; 6. van de k m. brigade kometu 2 man bij de kar, enz. (als nevenstaand)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 88