te 3 kleine tasschen zij bren gen deze naar den staart der cie., ontvangen aldaar, evenals de in- tusschen reeds weggezonden 2 man van de le brigade, van den fourier uit de 4e kar ieder 15 handgranaten 15 detonatoren 8 kg.) en keeren daarmede terug naar hun onderdeel 7. de van de 4e kar ontvan gen munitie wordt in de briga des verdeeld 8. de k. groep laadt 2 trom mels a 1000 patrn. op het V. H. paard en de veldzakken op de munitiekar; 9. de met veldzakken beladen kar en het met munitie beladen V. H. paard begeven zich naar den staart der cie. 2 man van de k. brigades ieder 15 (k. brigades) of 18 (k. m. brigade) handgra naten en detonatoren 7 (le brigade) of 1 (2e brigade) of 0 (k. m. brigade) doozen k. munitie (tezamen 18 of 9 of 8 kg.) en keeren daarmede terug naar hun onderdeel 7. als nevenstaand 8. als nevenstaand; 9. als nevenstaand Aan den staart der cie. geschiedt intusschen het volgende 1. de fourier laadt met behulp van de toegevoegde k. groep de kisten met handgranaten en de blikken met detonatoren af, opent deze en geeft den inhoud uit aan de van de brigades komende menschen 2. Cdt.-Co. groep doet de veld zakken van de Co. groep en van het munitiepersoneel bij de 4e kar verzamelen en opladen 1. als nevenstaand, vermeer derd met het afladen, openen en uitgeven van de k. munitie (2 trommels a 1000 patrn. 1 blik a 500 patrn.) 2. als nevenstaand, vermeer derd met het door 1 man doen ontvangen van de reservemu nitie voor de Co. groep 489 Wat met de ledige pakmiddelen moet geschieden laten wij hier nog buiten beschouwing; het beginsel moet zijn: bewaren en afvoeren, doch dit kan o. i. beperkt worden tot de kisten der handgranaten. Wordt dit beginsel aanvaard, dan moeten de ledige kisten in het systeem d. V. nog naar de 4e kar gebracht worden, hetgeen kan geschieden door de menschen die aldaar munitie gaan halen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 89