het echter zeer op prijs, dat eenige belangrijke punten in on verwerpelijke aangelegenheid door zijn artikel nu scherper belicht konden worden. Wat nog ontbreekt, is de daadwerkelijke uitvoering, die vermoede lijk nog wel eenige zaken naar voren zal doen komen, waaraan bij de theoretische beschouwing niet werd gedacht De werkelijkheid kan vrij aardig benaderd worden door gebruik te maken van kisten met oefen-handgraten, dichtgesoldeerde trommels en blikken met exercitiepatronen of marschpatronen en munitieransels en tasschen met ledige patroonhouderbakken of blokken. Eenige oefeningen in het kampement gevolgd door oefeningen tijdens de marschtraining kunnen leiden tot het verzamelen van gegevens betreffende den duur van deze gevechtshandeling, welke duur wellicht zal blijken korter te zijn dan het door ons geschatte halve uur. J. J. MOJET. 494

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 94