497 van deze nevencolonne was de cdt. van het Ille Baton niet ingelicht! In Mont aangekomen bleek uit talrijke aanwijzingen dat de vijand dit dorp eerst kort te voren had verlaten en vernam de batons cdt van de bevolking, dat de Duitschers zich onmogelijk reeds geheel uit de omgeving teruggetrokken konden hebben. Desondanks werd zonder voldoende veiligheidsmaatregelen een poging gedaan om uit Mont te deboucheeren in de richting van het nieuwe doel, het dorp Mortagne, welke poging mislukte daar de troep bij het overschrijden van de brug over de Mortagne door vijand, mitrs. zwaar werd bevuurd en in wan orde terugvloeide. Ook een tweede onvoldoend voorbereide poging om de Mortagne over te steken, mislukte, vnl. omdat de in reserve midden in Mont achtergehouden troepen een wanordelijk vuur openden, waardoor de op de brug aanvallende troepen zich tusschen twee vuren waanden. Slechts door gesloten exercitie en handgrepen gelukte het aan offn en kader om den troep weder in de hand te krijgen, doch door de slechte voorbereiding werd het doel dien nacht niet bereikt. Men leze het artikel. Krijgsgeschiedenis (Het gebruik van wielrjjderverbanden). B. B. des Sciences Militaires. Historique des détachements cyclistes de volontaires des 3 et 5 D. A. In het begin van den oorlog besloot het Belg. legerbevel tot de oprichting over te gaan van een zevental detn. wielrijders, elk bestaande uit 2 offn, 5 onderoffn, 9 korporaals en 100 man. In deze sterkte waren begrepen 1 onderoff., 1 korp. en 10 man van de Genie, geoefend in de behandeling van springmiddelen en in het vernielen van spoorbanen en telegr. en telef. verbindingen. De algemeene taak van de detn was het storen van <s vijands verbindingen, waartoe 4 detn moesten trachten door te stooten tot de Maas en de 3 andere z. m. tot de Sambre. Een scherp omlijnd bevel ontvingen de detn niet, het initiatief werd geheel overgelaten aan de cdtn, die echter voorzien werden van een groot aantal recommandations, waarvan de voor naamste de volgende waren. Interroger les habitants pour connaftre la situation de l'ennemi, la force de ses petits postes, etc.; Ne rien confier aux habitants. Des recommandations expresses seront faites a la troupe a ce sujet; Votre détachement doit ignorer vos intentions. Votre second, seul doit être mis dans le secret Répandre de faux bruitsdebarquements d'Anglais a Anvers, de Russes a Calais. Exagérer la force de votre detachement; Eviter de passer deux fois par Ie même chemin éviter les agglomérations avant d'entrer dans une localité, Ia faire fouillersortir des localités par une direction autre que celle que vous comptez suivreéviter les grand' routes Eviter l'ennemi, agir par ruse. S'il est nettement inférieur en forces et si i'attaque est nécessaire, foncer hardiment sur lui, mais chercher a passer ail- leurs s'il est en forces égales ou supérieures Ne pas emmener de prisonniersles relacher après les avoir désarmés Laisser vos malades ou blessés aux soins des administrations communales Interdire formellement aux hommes de revêtir des coiffures ou autres effets civilsleur tenue doit rester strictement militaire Tenir toujours le détachement réuni en prenant les mesures de sécurité nécessaires Ne pas entrer dans les maisons pour prendre les repas Veiller personnellement a la vigilance des postes de garde (vigie sur clo- cher, arbre, etc.) Stationner la oü il y a le moins d'accès pour les attaques de l'ennemi. S'assurer toujours une direction de retraite, l'indiquer aux hommes pour le cas de surprise et fixer un point de ralliement Ne pas loger dispersés dans un villagechoisir une ferme isolée, un groupe de quelques maisons ou un petit bois, en ayant toujours une garde vigilante

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 97