1 Va en leiden derhalve tezamen tot een vermindering met 34 brigades c. a. b. welke tot stand kunnen worden gebracht door de legerdeta- chementen, welke t. z. t. door veldpolitie zullen worden vervangen v. z. v. mogelijk te verminderen tot ongeveer de sterkte, welke de daarvoor in de plaats testellen veldpolitie zal krijgen t. w. GEWEST Detachement (Bezetting) Vermindering Palembang Celebes en onderhoorig- heden Molukken Timor en Onderhoorig- heden Batoeradja Maros Bonthain Banda Soë Kefananoe Badjawa Roeteng Soembawa-Besar 1 brig. c.a. IJ/2 J 2 n n 12 n n 2 TOTAAL 11 brig, c.a 524 GEWEST. Detachement (Bezetting) Vermindering (Opheffing) Vermeer dering (Oprichting) Toelichting. Celebes en Onder- hoorigheden ft ft Manado ft Molukken ff Timor en Onder- hoorigheden n Mamasa Palopo Raha Paloe Toli-Toli Amboina Amahai Boven-Digoel Honitetoe Ternate Tobelo Atamboea Endeh 3 brig. c. a. 3 ff ff 2 ff ft i 1) 1 a 2 ii 1 n 2 2 t 3 brig. c.a. Te Ma kasser zal me de al dadelijk een aanvang worden ge maakt met de opheffing van den staf van één der garni zoensbatal jons. TOTAAL. 44 brig. c.a. 9'/abrig. c.a. ff ff ff ff ff 2 1 n ff 11 12 ff ff 2

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 22