Bij oprichting van de betreffende veldpolitiedetachementen zul len kunnen worden tenuitvoergelegd GEWEST Detachement (Bezetting) Vermindering (Opheifing) Palembang Celebes en Onderh- Molukken Timor en Onderh. Batoeradja Maros Bonthain Banda Soë Kefananoe Badjawa Roeteng Soembawa-Besar 2 brig.c.a. 3 TOTAAL 19 brig.c.a. Nadat de noodige bouwwerkzaamheden aan de betreffende kampementen zullen zijn gereedgekomen, althans zoover zullen zijn gevorderd, dat tot opname van de troepen kan worden overge gaan, zullen tot uitvoering kunnen komen GEWEST Detachement (Bezetting) Uitbreiding (oprichting) Vermindering (opheffing) Atjeh en Onderh. Koetaradja 4 brig.c.a. Oostk.v. Sumatra Medan 4 brig. c.a. Tapanoeli Pengoeroean of Baros Sidikalang Padang-Sidem- poean W. afd. v. Borneo Nangatajap Ketapang Cel. en Onderh. Pare-Pare Mamoedjoe Kendari Madjene 1 Timor en Onderh. Waikaboebak of een ander in dit r gewest op te hef- fen detachement Koepang TOTAAL 14 brig. c.a. 14 brig. c.a. Na het totstandkomen van de reorganisatie en herdislocatie zal derhalve de troepenmacht in de Buitengewesten in totaal met 34 V2 11 19 64 V2 brig- c.a. zijn ingekrompen. S. 525 TOELICHTINGEN. n n n n ff 11ƒ2 77 VI J '2 77 77 1/ 12 77 2 77 77 2 77 2 77 77 2'/2 De opheffing van het detachement te Waikaboebak is in den hierna vol genden staat ver meld. De opheffing zal echter in elk ge val plaats vinden bij oprichting van het detachement veld politie aldaar. 77 77 ff 3 ff 4 ff ff 2 ff 2 yt ff 1 77 77 ff 1 77 77 ff 1 n a ff r\ ff ff ff 2 7)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 23