Weinig hij Van den vijand weet> zet hiJ' zijn eenige com plete divisie aan met vergelegen aanvalsdoel om een gat te ponsen difp.ositief hO doet dat in een ontplooid" De Jp'viS h"n 6 o h ""drukking „in verschillende colonnes". De divisie behoeft dus geen tijd te verliezen en kan zich on middellijk op den vijand storten. Zijn rechtervleugel beveiligt hij door zijn Cav. div. eveneens met diep aanvalsdoel. Van zijn linker vleugel weet hij nog niets, dus hij houdt daar alleen zijn 22 Res D voor gereed, ,n reserve, om de vrijheid te behouden ze eventueei ook nog op andere wijze te kunnen inzetten. Dat korte bevel laat dus aan duidelijkheid niets te wenschen eenstemrninp^iq °°7 dat de aitVoering er volkomen mee in over- eenstemming is. Ze getuigt van een dash, merkwaardig uit een r,jgsgeschiedkundig oogpunt en uitermate leerrijk. Het gevecht. Om 11.45 v. m. is 7 Res D. den marsch in, haar half ontplooide formatie aangenomen. Haar kurassiers hebben intusschen Fransche Sn™ 'Sf "f .Monthli°n verdreven en melden een belangrijke colonne infanterie en artillerie, die Iverny binnenrukt. Hp Lf'i816™!31"1311' onderkent onmiddellijk het belang van de hoogte van Monthijon en zendt zonder een seconde te ver- Om i?nieglnientKn T1 afdeeli"g om die hoogte te bezetten hP? 1 1 h t»ereikt de voorhoede Monthijon. Snel wordt het dorp doorschreden, artillerie in stelling gebracht en enkele seconden later barsten de eerste projectielen op Iverny. Om 1 nen Él hifi De Slag aan de 0urC(l begon- die .W Hnnr afdeel,n8 van het 45ste regiment veldartillerie, die juist door Iverny marcheert, wordt uit elkaar geschoten he eerste stuk wordt getroffen, paarden werpen hun ruiters af en rennen als bezetenen door het dorp, de wegen zijn versoerd donr Snrpïlf"11111^"' aUeS schreeuwt en commandeert door elkaar. Spreek nu maar eens verachtelijk van de uitwerking van een fezer e wafnipT' We Z°° dikwills moeten aanhoorenwelnu lezer, het was niet eens een batterij, die deze ravage aanrichtte het was maar een sectie van de voorhoede. Meer noordelijk, bij het bataljon, dat op St. Soupplets was GiSTwe?seShepUpnftVa"h4 C fD' gaat het niet minder heet toe- Luitenant Weise heeft zich met een sectie in galop in stelling be- 534 liCh rekenSCh"P "e tijden de Barcy tot Monthijon 5 km. 11 v. m. besluit 11.15 bevel 11.45 ontplooid in den marsch 12.45 n.m. Monthijon. bereikt 1 n. m. eerste schot.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 32