583 4de vraag; tijd: '/2uur. In een ijzeren caloriemeter van 20° R. giet men 2 liter glycerine van 140° F. (s. g. alsdan 1.23) en vervolgens 1,2 kilogram kwik van 85° C. De eindtem- peratuur is 58° C. Hoe zwaar weegt die caloriemeter? Warmte capaciteit van thermometer en roerinrichting en uitgestraalde warmte te verwaarloozen. S. W.: ijzer0.12 kwik0.035 glycerine 0.4 SCHEIKUNDE. lste vraag; tijd: 3/4 uur. Welk proces speelt zich af bij het in aanraking brengen van koper met: a) vochtige lucht. b) salpeterzuur. c) warm, geconcentreerd zoutzuur. d) warm, geconcentreerd zwavelzuur. De reactie's moeten in formule worden gebracht. 2de vraag tijd 3/4 uur. Geef een korte beschrijving van a) het proces, dat zich afspeelt in een kalkbranderij. b) de proef van Marah. 3de vraagtijd 3/4 uur. Bij 63 gram oxaalzuur, opgelost in water, wordt 42 gram kaliumhydroxyde gevoegd. Hoeveel gram natriumhydroxyde moet thans nog worden bijgevoegd om het oxaalzuur geheel te neutraliseeren Het oxaalzuur is gekristalliseerd met twee moleculen kristalwater. C 12; H 1; 0—16; Na 23 K 39. 4de vraag; tijd: 3/4 uur. I. Geef de structuur-formule en één ontstaanswijze van a) formaldehyde. b) aceton. c) azijnzuur-anhydride. (De ontstaanswijzen behoeven d) trichloor-azijnzuur. niet in formule te worden e) acetaldehyde. gebracht). II. Hoeveel dichloorbutanen zijn er theoretisch mogelijk? Geef de structuur-formules.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 81