De inrichting bestaat uit: a. den loop met opsluitkoker, moer en contramoer b. het sluitstuk; c. het magazijn. a. De geheele loop met inbegrip van het aan het achtereinde aangebrachte vierkante blok waarin de patroon wordt opge nomen is 18,6 cm. lang. Dit vierkante blok dient tevens voor vaste ligging van den insteekloop in het wapen. Aan de voor zijde is de insteekloop voorzien van schroefdraad voor moer en contramoer. De stalen opsluitkoker met de beide moeren sluit den insteekloop vast op. Voor de juiste centreering zor gen 2 messinger voeringbussen in het inwendige van den op sluitkoker. b. Het sluitstuk dat in de plaats komt van het sluitstuk P. M. 11 bestaat uit 1. de afsluiter met patroontrekker, 2. voorste en achterste scharnierstuk, 3. het sluitblok, 4. de slagpin met slagpinveer, 5. de sluitveer met geleidpin, 6. de veerende pin in het sluitblok, 7. drie verbindingstiften, die de deelen bij elkaar houden. In den afsluiter zijn opgenomen: de patroontrekker met pin en veer de slagpin met slagpinveer de sluitveer; Het scharnier verbindt afsluiter met sluitblok. Het sluitblok dient voor de bevestiging van het sluitstuk in het staartstuk. De doorboring dient tot opname van de achterste as (fig. 20 PI. I V. P. M. 11). Onder in het sluitblok ligt de veerende pin, die koppeling en sluitveer moet vervangen en de heen en weer gaande beweging van loop met staartstuk mogelijk maakt. Verder is in het sluitblok opgenomen de geleidstift van de sluitveer. De sluitveer wordt bij het verkleinen van den afstand tusschen afsluiter en sluitblok (m. a. w. samenvouwen van het scharnierstuk) gespannen en deze veer is het die dan later het sluiten van den loop bewerkstelligt. c. Het magazijn of de patroonhouder is wat uitwendige afme tingen betreft gelijk aan die van het P.M. 11. Hij is echter zwaarder geconstrueerd waardoor het gewicht van het geladen wapen in de hand nagenoeg hetzelfde blijft, terwijl de inwendige afmetingen in overeenstemming moeten zijn met de afmetingen der 5,6 patroontjes en ook de aanbrengveer uiteraard zeer licht 667

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 69