3 T. d. 2. 143-Verslag van den secretaris van de kleine welvaartscommissie over December 1932. j e. 4 28.Crimineele statistiek van Nederlandsch-Indië. 1930. Batavia.-C., Centraal Kantoor voor de Statistiek. 1933. 1 dl. 1 bd. 7. e. 4, 51. Korte statistiek van de openbare electriciteitsbedrtjven in Nederlandsch-lndië over het jaar 1931. 7. e. 4. 52. Volkstelling 1930. Deel I. Inheemsche bevolking van West-Java. Batavia, Landsdrukkerij 1933. 1 dl. 1 bd. 7. f 91. Kokje, M. P. Het gebruik van geweld als middel tot het handhaven van orde en recht. Hoorn, Vermande Zonen. 1933. 1 dl. 1 bd. U.b. 6. 20. Fruin, R. De tachtigjarige oorlog. Historische opstellen. 's-Oravenhage, M. Nijhoff. 1909 6 dln. 6 bdn. U.b. 6. 21. Rachfahl, F. Wilhelm von Oranien und der Niederlandische Aufstand. Den Haag, M. Nijhoff. 1924. 3 dln. 3 bdn. U.b. 9. 262. Geyl, P. Wilhelmus van Nassouwe. Middelburg, G. W. den Boer. 1933. 1 dl. 1 bd. U b 9 263.Een kwart eeuw accountancy in het gouvernementeele bedrijfs leven. (1907-1932). Batavia-C., Albrecht Co. 1933. 1 dl. 1 bd. U.b. 9. 264. Gerretson, C. Geschiedenis der „Koninklijke". Haarlem, Joh. Enschedé Zonen. 1932. 1 dl. 1 bd. U. b. 9. 265. Kossmann, Fr. Wilhelmus van Nassouwe. (Tekst, vertalingen en melodie 's Gravenhage, M. Nijhoff. 1923. 1 dl. 1 bd. U. b. 9. 266. Hoynck v. Papendrecht. De zeilvloot van Willem Ruys Jan Daniels- zoon en de Rotterdamsche Lloyd. Rotterdam, M. Wijk Zn. 1933. 1 dl. 1 bd. U.c. 2. b. 1. 56. N. I. O. V. Gegevens omtrent de verschillende garnizoenen. Bandoeng, Visser Co. 1933. 1 dl. 1 bd. U. c.2. b. 1. 67. Vollenhoven, C. van. Het adatrecht van Nederlandsch-Indië. Derde deel: Losse opstellen 1901 1931. Leiden, E.J. Brill. 1933. 1 dl. 1 bd. V. 23. Juynboll, Th. W. Handleiding tot de kennis van de Mohammedaan- sche wet volgens de leer der Sjafiitische school. Leiden, E. J. Brill. 1930. 1 dl. 1 bd. W. a. 3.c. 113. Voorschrift voor de Kust-Artillerie. I. Beschrijving van het kustgeschut (V. K. A. 1.). Batavia-C., Repr. bedrijf Top. dienst. 1933. 1 dl. 1 bd. W. a. 3. c. 114. Voorschrift voor de Kust-Artillerie. IV. Het afstandmeten (V. K.A. IV). Bandoeng, Maks v.d. Klits. 1933. 1 dl. 1 bd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 97