elasticiteitsgrens" weten te bepalen en daarnaar kunnen han delen. „Panik und Heldenmut wohnen nahe beieinander" De gedragingen van den troep in het kritieke oogenblik moeten dus worden beschouwd als de resultante van al de hiervoren genoemde factoren. Dat men echter ondanks alle zorgvuldige voorbereiding tóch nog voor teleurstellingen kan komen te staan wij hopen dit in de voorgaande bladzijden te hebben aange toond dat zal de aanvoerder-psycholoog zich zelf in het diepst van zijn innerlijk voortdurend moeten voorhouden. Hij putte dan bij voorkomend geval nieuwe kracht uit een berustend woord het is oneindig veel beter te leven en te streven met teleur stelling en smart, dan het verwijt te moeten dragen, niet het beste van zich zelf te hebben gegeven Literatuur. Kurt HesseDer Feldherr Psychologos. Persönlichkeit und Masse im Zukunftskrieg. Militar Wochenblatt 1928/1929 No. 11, 15, 19,20,23,24,27,29, 31, 39. Fr. Stark. Paniken (Beihefte zum Militar Wochenblatt 1904). C. Koster. Verschijnselen van moreele depressie bij de oorlog voerende legers en maatregelen ter bestrijding van dit euvel. (Orgaan Ver. ter beoefening van de Krijgs wetenschap 1923/1924). Over karakter, kennis en examens door (Orgaan V. O. K. L. 1931 No. 12). H. Fruyt van Hertog. Beschouwingen aangaande de psycholo gie van de massa (Mavors 1932 No. 7). idem Inleiding tot de psychologie van de massa (K.M. A. 1926). H. C. Rouffaer. De psychologie van de paniek (Mavors 1932 No. 7). H.van Altena Moed (Orgaan N. I. O. V. 1932 en 1933). Taboureau. Élément de Psychologie militaire (Revue d' Infan terie Juli en Augustus 1924). Ch. Coste. La psychologie du combat. 708 Freiherr Von Lichtenstern „Die Macht der Vorstellung im Kriege und ihre Bedeutung fiir die Friedensausbildung".

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 18