practische opleiding in de maanden Mei tot en met September. De maand October is bestemd voor verlof. In het 1ste jaar ontvangt de leerling onderricht in de volgende vakken Militaire tactiek en tactische oefeningen op de kaart, strategie, legervorming en -samenstelling, legerverpleging, artillerie, versterkingskunst, stafdienstoefeningen op de kaart, marineaangelegenheden en paardrijden. Niet-militaireFransch, Duitsch, Engelsch, Javaansch, statistiek, staatswetenschappen, tropenhygiëne. Voor verschillende vakken krijgt hij schriftelijke opdrachten uit te werken, waarvoor meestal 2 maanden tijd wordt gegeven, alsmede mondelinge opdrachten, voor welke de tijd van voor bereiding is gesteld op 14 dagen. Na afloop van dezen theoretischen cursus volgt de practische opleiding, welke 5 maanden duurt. Zij bestaat uit tactische kaderoefeningen gedurende 2 weken, gevolgd door een detacheering van 2 weken bij de Normaal Schietschool, een detacheering van bijna 4 maanden bij een der onderdeelen van het Nederlandsche Leger (de infanteristen bij de artillerie de niet-infanteristen bij de infanterie) en een cursus van 1 week bij de Gasschool. Begin November van het 2e studiejaar vangt de tweede theo retische cursus op de Hoogere Krijgsschool aan. De militaire vakken worden nu uitgebreid met: stafdienst, land- en volken kunde van Nederlandsch-Indië, economische aardrijkskunde, ver dediging van Nederlandsch-Indië, terwijl de vakken legerverpleging en legervorming en legersamenstelling vervallen. Van de niet-militaire vakken vervalt statistiek, terwijl nieuw wordt opgenomen Maleisch. Het tweede studiejaar is belangrijk zwaarder dan het eerste. De werkcapaciteit wordt ten volle op de proef gesteld. Na afloop van dit theoretische gedeelte begint wederom een tijd van practische opleiding, bestaande uit: 2 weken tactische kaderoefeningen ±2 detacheering bij de marine ±2 detacheering bij de luchtvaartafdeeling 2 a 4 weken detacheering bij de wielrijders tot einde September detacheering bij de cavalerie. Zooals men zieteen detacheeringstijd rijk aan afwisseling en buitengewoon leerzaam. Het 3e studiejaar vangt weer aan in het begin van November met een theoretischen cursus van 6 maanden. Ditmaal wordt het aantal militaire vakken uitgebreid met: strategische oefeningen op de kaart (waarvan 1 in samenwerking met de marine), oorlogs- regelen en landsverdediging van Nederland, terwijl versterkings kunst en artillerie vervallen. 794

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 24