dachten uit naar zijn lieve vrouw en dochtertje, welke een zoo voortreffelijk echtgenoot en vader moeten missen, naar zijn veel belovende carrière, die hier zoo plotseling werd afgesneden. Gulhartig, onbekrompen en hulpvaardig, vereenigde BOGAERTS vele eigenschappen, die hem in de herinnering van allen, die hem gekend en met hem gewerkt hebben, zullen doen voort leven, terwijl zijne technische prestaties op luchtvaartgebied hem een merkwaardige plaats in de annalen van de NED. LUCHT VAART zullen geven. De luchtvaart in het algemeen en vooral de Technische Dienst van de NEDERLANDSCH-INDISCHE MILITAIRE LUCHT- VAARTAFDEELING heeft in BOGAERTS een ingenieur en officier van groote bekwaamheid verloren. BOGAERTS, brave kameraad, rust in vrede d. K. v. D.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 4