C. POLS, Brave Pols, Opgewekt gingen we Donderdag 31 Augustus in groot verband naar Batavia: trotsch op de geslaagde demonstratie keerden we in kleinere verbanden huiswaarts en verheugden ons reeds in de verdere plannen voor dezen bijzonderen feestdag maar helaas slechts groote angst omtrent je lot wachtte ons na de landing. Met reconstructies van het gebeurde, vertrouwen op je kunnen en hoop op wat geluk, brachten we den spannenden tijd van onzekerheid door tot het vreeselijke bericht telefonisch door kwam en we het na drievoudige bevestiging wel als uiteindelijk IN MEMORIAM, EERSTE LUITENANT DER INFANTERIE, VLIEGENIER-WAARNEMER.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 5