C. E. S C H M I D, Beste Charles, Toen op 10 Juli het plotselinge bericht ons bereikte „Kapitein Schmid te LHO SOEKON levensgevaarlijk door een Atjeher verwondstokte een moment ons de adem in den keel en kwam daarna onmiddellijk de bede bij ons op„Moge hij in leven IN MEMORIAM. KAPITEIN DER INFANTERIE.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 1