Kapitein Dr. Ir. C. P. M. M. BOGAERTS. Toen op den morgen van den 31 sten Augustus ons het vree- selijke bericht bereikte, dat het militaire vliegtuig FCV.D. 442, bemand met den Luit. POLS en den Kapt. BOGAERTS ver ongelukt was in het meer van Tjiboeroej bij Padalarang en beide inzittenden gedood waren, kromp ons hart ineen van ont steltenis. Want goed hebben wij BOGAERTS gekend, óvergoed en zoodoende steeds meer zijn voortreffelijke eigenschappen van hoofd en hart leeren kennen. Het waren dan ook deze eigen schappen die ons en zoo velen aantrokken om door hem als vriend begroet te mogen worden. Als zoodanig gaan onze ge- IN MEMORIAM AAN

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 3