4. VLIEGTUIGMOEDERSCHEPEN IN DEN PACIFIC door E. T. KENGEN, Kapitein der Infanterie. Het gerommel in het Oosten, veroorzaakt door het krachtige optreden van Japan in Shanghay en Mandchoerije, dreunt a. h. w. nog na in ieders ooren. Maar zoodra is deze dreun dan ook niet weer verstomd, en zoo erg lang duurt dat niet, of Indië is weer bereid zijn zorgelooze rust voort te zetten aan de grens van den Pacific. Voor wie zich ook maar geringe moeite geeft om enkele feiten waar te nemen en te analiseeren, is het echter duidelijk, dat onder een betrekkelijk rustig oppervlak heel wat conflicten gisten, en belangrijke verhoudingen zich wijzigen. Het is juist deze reden welke ons aanleiding geeft de aandacht te vestigen op enkele feiten, welke juist in groot verband gezien, ook voor ons niet van belang zijn ontbloot. In het jaar 1927 werd in de Ver. Staten door den minister van marine Wilbur een vlootprogram ingediend, dat o. m. omvatte den bouw van 5 vliegtuigmoederschepen van 10.000 ton, kostende elk naar raming 19.000.000. Ingevolge de Washington-confe- rentie hadden de Ver. Staten daartoe het recht, en dit veroor zaakte dan ook geen commentaar. Als resultaat daarvan werd van het eerste dezer schepen in 1930 de kiel gelegd, terwijl verwacht wordt dat het in begin 1934 in dienst zal kunnen worden gesteld. Dit schip, de „Ranger", heeft een tonnage van 13.800 ton, en zal in eerste lijn een vliegtuig uitrusting van 52 startklare vliegtuigen bezitten. Het is het eerste vliegtuigmoederschip der Ver. Staten, dat als zoodanig werd ont worpen en gebouwd, in tegenstelling met zijn groote voorgangers de Lexington en Saratoga, welke omgebouwde slagkruisers zijn. De behaalde vooruitgang is zeer groot zooals we zien Ranger13.800 ton, 52 vliegtuigen, 29 knoopen. Lexington en Saratoga 33.000 ton, 72 vliegtuigen, 33 knoopen. Bij het Amerikaansche vlootprogram 1931 werd de bouw van twee verdere vliegtuigmoederschepen gevraagd. Het is ons niet 835 In Roosevelts Industrial Recovery Act zijn gelden uitgetrokken voor den bouw van twee aircraft-carriers en een vliegdek-kruiser (Aeroplane, 19-7-'33).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 65