Lijst van Boekwerken, welke voor de Bibliotheek van het Departement van Oorlog zijn aangekocht of ten geschenke ontvangen gedurende het 3e kwartaal 1933. Letter. No. Naam van den schrijver en titel van het werk. A0, b. 90. A°.b. 91. A0, b. 92. A", b. 93. A. a. 186. Gemmeke, M.J.M. Bommen op Nederland. Amsterdam, Jacob van Campen. 1933. 1 dl. 1 bd. Sauzey, J.A. La guerre en fourrures. Paris. Les éditions de France. 1933. 1 dl. 1 bd. Blacker, L. V. S. On secret patrol in High Asia. London. J. Murray. 1922. 1 dl. 1 bd. Seeckt, von. Oedanken eines Soldaten. Berlin. Verlag Kulturpolitik. 1929. 1 dl. 1 bd. Heem, C.J. A. van der No. 582. Inleiding tot de studie der tactiek. Tweede deel. Tactiek der Artillerie. Breda. K.M.A. 1933. 1 dl. 1 bd. A a 187. Königsdorfer, Beispiele von Sperren. Berlin. „Offene Worte". 1933. 1 dl. 1 bd. A.c. 22. Königsdorfer, Beispiele von Fluszübergangen. Berlin. Verlag „Offene Worte". 1933. 1 dl. 1 bd. A f 7 6 Grepen uit het optreden van militaire wielrijders in den We reldoorlog en een schets uit het Indisch krijgsmansleven, 's Hertogenbosch. Drukkerij H. Smits. 1933. 1 dl. 1 bd. B. a. 68. Liddell Hart, B. H. Les guerres décisives de I histoire. Paris. Payot. 1933. 1 dl. 1 bd. C d 4 d. 1. 63. Der grosze Krieg 1914—1918. VI. Das deutsche Reich und die Vorgeschichte desWeltkrieges.Erster Teil. Vli. Das deutsche Reich und die Vorgeschichte des Weltkrieges. Zwei ter Teil. C d. 4. d. 174. Der Weltkrieg 19141918. Bearbeiteit im Reichsarchiv. Neunter Band. Die Operationen des Jahres 1915. Die Ereignisse im Westen und auf dem Balkan vom Sommer bis zum Jahresschlusz. Berlin. E. S. Mitler und Sohn. 1933. 1 dl. 1 bd. C. d. 4. d. 5. 22. Falls, C., Becke, A. F. History of the great war, based on official documents. Military operations. Macedonia. (From the outbreak of war to the spring of 1917). London H. M. S. O. 1933. 1 dl. 1 bd., 1 bundel kaarten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 111