4 U. c.2. b. 1. 67. Vollenhoven, C. van Het adatrecht van Ned.-Indië Losse opstellen. Af 1. 13 en 14 (slot). Leiden. E. J. Brill. 1933. 1 dl. 1 bd. U.c.2. b. 1. 80. Nederburgh, I. A. Hoofdstukken over Adatrecht. 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. 1933. 1 dl. 1 bd. W.a. 3. c. 113. Platen behoorende bij het Voorschrift voor de Kustartillerie. 1. Beschrijving van het kustgeschut. Batavia-C. Repr. bedr. Top. Dienst. 1933. 1 map met 27 platen. W.a. 3. c. 114. Figuren behoorende bij het Voorschrift voor de Kustartillerie. IV. Het afstandmeten. Batavia-C. Repr. bedr. Top. Dienst. 1933. 1 map met 53 figuren. W. a. 3. e. 50. Schootstafe! voor het kanon van 7.5 cm. L/25. Batavia-C. Repr. bedr. Top. Dienst. 1933. 1 dl. 1 bd. W.a. 8. 203. Nota's van de gehouden oefeningen in 1928/1929, 1930, 1931. Weltevreden. Repr. bedr. Top Dienst. W.a.8. 204. Voorschrift betreffende het motorrijden en de inrichting en het onder houd van het Motorrijwiel (V. Mt.Rw.). Batavia-C. Repr. bedr. Top. Dienst. 1933. 1 dl. 1 bd. W. b.3. b. 11. No. 282 lila. Reglement voor de bereden artillerie. Deel lila. Breda. K. M.A. 1933. 1 dl. 1 bd. W. c. 1. 31. Koninklijke Marine. Verordeningen. Deel 1. Hoofdstuk XIV (1 V. K. M. XIV). Wettelijke bepalingen betreffende den rechtstoestand van militairen der zeemacht. 's-Gravenhage. Alg. Landsdrukkerij. 1933. 1 dl. 1 bd. W. g. 5. 87. Mittler, T. Feldartilleristen. A.B. C. Berlin. E. S. Mittler Sohn. 1933. 1 dl. 1 bd. W. h.3. 1. Coast artillery training. (Vol. II). London. H. M. S. O. 1933. 1 dl. 1 bd. W. i. 2. 31. Règlement de la cavalerie. Première partie. Instruction technique. Paris. Ch. Lavauzelle Cie. 1933. 1 dl. 1 bd. W.i. 5. 119. Règlement provisoire de Manoeuvre de l'aéronautique. Troisième partie (Organisation et fonctionnement des services de l'aéronautique). Paris. Ch. Lavauzelle Cie. 1 dl. 1 bd. w j 5 136 Instruction provisoire sur les opérations des grandes unités en Montagne. (Annex no. 8 a l'instruction provisoire sur l'emploi tactique des grandes unités). Paris. Ch. Lavauzelle Cie. 1933. 1 dl. 1 bd. Y. a. l.a. 2. 39. Verslag van den dienst der zoutregie 1932. Batavia. Landsdrukkerij. 1933. 1 dl. 1 bd. Y.a. l.a.2. 42. Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch observatorium. Jaarverslag 1932.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 114