1. Welke is de opdracht van de artillerie 2. Welke doelen moeten daartoe worden bevuurd 3. Hoeveel munitie dient daarvoor te worden uitgetrokken 4. Hoe is de stand van den beschikbaren munitievoorraad en wanneer is aanvulling te verwachten 5. Tot hoelang moet dus met den beschikbaren voorraad worden toegekomen 6. Welke beperkingen moet ik mij dus opleggen Op grond van de hiervoren gegeven beschouwingen kunnen bij de beantwoording dezer vragen de volgende richtlijnen dienen a. De munitie wordt slechts ingezet op de tactisch meest ge wichtige doelen. Dit zijn in de verdediging: 's vijands op- marscbwegen, zijn artillerie, de gereedstellingen van zijn infanterie, zijn reserves, e.d. In den aanval: 's vijands zware infanteriewapenen opgesteld in of nabij de aanvalsstrook, zijn artillerie, zijn reserves, e.d., waarbij vernieling of vernietiging zelden, neutraliseering veelal binnen de grens van het bereikbare ligt. b. De keuze der doelen wordt beheerscht door de mogelijkheid tot waarneming, welke van overwegenden invloed is op het munitieverbruik. Zoo zijn bijv. voor het tot zwijgen brengen van een vijande lijke batterij (afmetingen 100 bij 50 m.) op een afstand van 4 km. bij een gewenschte vuurdichtheid van 1 (binnen 5 min.) noodig na inschieten op het doel 1) met een vork van 100 m.: 175(66) sch. van 7,5(10,5) cm. met een vork van 50 m. of na grens-en groepschieten: 134(60) sch. van 7,5(10,5) cm. C. De munitie wordt slechts ingezet, op doelen, welke den inzet loonend maken, dus in de nabij verdediging op waarneembare en gevaarlijke doelen. Geen vuurwalsen. Afsluitingsvuren slechts wanneer dringend noodzakelijk. Vuur over vallen op waargenomen troepenverzamelingen zijn loonend, mits bij T. vuur de SH. goed is geregeld, de afstand nauwkeurig be kend is en ingeschoten is op een gunstig gelegen hulpdoel. In andere gevallen zijn deze vuren munitieverspilling. Zoo zijn bij S.vuur op een terrein van 200 bij 200 m. op 4 km. afstand met een gewenschte vuurdichtheid (binnen 3 min.) noodig: bij kaartvuur na inschieten op een hulp- doel x) 390(146) sch. van 7,5(10,5) cm. 280(105) sch. van 7,5(10,5) cm. Vermeerderd met de benoodigde munitie voor het inschieten. 887

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 13