I. Algemeen, (zie foto) De voor het doorloopend bepalen van de schietgegevens be- noodige richt- en rekentoestellen bestaan uit een afstandmeter en een vuurleidingstoestel; dit laatste is vnl. rekenapparaat. Afstandmeter en vuurleidingstoestel zijn mechanisch gekoppeld; beide worden n.l. gedragen door een gemeenschappelijke pivot. Deze pivot is gemonteerd op een tweeradige aanhangwagen, welks vloer en neergeklapte zijwanden, in stelling staande, het platform voor de bediening van de instrumenten vormt. De zijdelingsche richting naar het doel wordt bepaald door den afstandmeter op het doel gericht te houden; het vuurleidings toestel moet deze zijdelingsche beweging volgen. De hoogte, c.q. afstand van het doel wordt met behulp van den afstandmeter gemeten. De hoogterichting naar het doel wordt bepaald, door een kijker, welke aan het vuurleidingstoestel is bevestigd, in verticalen zin op het doel gericht te houden. 1. Het mechanische rekenproces in het vuurleidingstoestel, hetwelk zeer schematisch is voorgesteld in de figuren I t/m IV, kan wórden beschouwd als te geschieden in de ondervolgende phasen. a. Uit bovengenoemde gegevens, t.w. zijdelingsche richting, hoogterichting en hoogte, c.q. afstand van het doel, wordt door loopend de meetplaats van het doel in de ruimte bepaald. De wijze, waarop de zijdelingsche richting naar het doel Zm wordt ingevoerd in het mechaniek van het vuurleidingstoestel, is geteekend in fig. I (1). Door draaien aan het handrad a wordt de kijker K 1 zijdelings op het doel gericht gehouden. De hoek Zm wordt nu gevormd tusschen de optische as van den kijker 891 II. Het Vuurleidingstoestel. B. DE CENTRALE COMMANDOPOST. fig. I.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 17