De bedieningsmanschappen zijn in het algemeen menschelijke tusschenschakels in het mechaniek, welke de plaats innemen van motoren op die plaatsen, waar onvoldoende arbeidsvermogen aan wezig is voor het overbrengen van een, door eenig deel berekende, uitkomst op een ander deel van het mechaniek. De te verrichten functies zijn daarom zeer eenvoudigzij zijn in hoofdzaak be perkt tot het stellen van volgwijzers tegenover andere wijzers. c. Volledigheidshalve worden tenslotte hieronder eenige van de voornaamste instelbereiken aangegeven. De hoogte van de doelen mag varieeren van 0 8000 m; de meetlengte van 400 12000 m; de snelheid van 10 120 m/sec. De maximum corrigeerbare horizontale parallax bedraagt 500 m.; de verticale 200 m. De laadtijd is instelbaar van 0 8 sec.; de bedieningstijd van 0 14 sec. Maximum elevatie (schietgegeven) 90°; maximum vluchttijd (tempeering) 30 sec. lil. De Afstandmeter. 1. De afstandmeter, welke bij het vuurleidingstoestel behoort, is van 4 m. basislengte. a. Het is een zgn stereoscopische afstandmeter, waarvan het principe berust op het volgende beginsel (zie fig. V (1).) A D B Wanneer in den gelijkbeenigen driehoek ABC de top C langs de loodlijn CD wordt verplaatst, verandert daardoor de grootte 901 fig. V.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 27