De lichtstralen afkomstig van het doel vallen in de spiegels Si en worden hierdoor weerkaatst en vallen vervolgens op de spie gels S2, welke ze eveneens terugkaatsen; de stelling van de hoek- spiegels is zoodanig, dat de uit de spiegels So tredende stralen steeds loodrecht staan op de van het doel invallende stralen. Het licht gaat vervolgens door verstelbare prisma's, de com- pensatoren C, en valt op een centraal prismastelsel P, hetwelk de lichtstralen wederom over een rechten hoek breekt. Door een lenzenstelsel wordt een beeld van het doel in de oogen O gevormd. Tusschen het centrale prismastelsel P en het oog ligt een glazen plaat M, waarop een merk is aangebracht. De platen M en Mi zijn zoodanig geplaatst, dat een beeld van het merk ontstaat, hetwelk schijnt te liggen op oneindig verren afstand. b. Het mechanische gedeelte van den afstandmeter is voor gesteld in fig. V (3). va C AV VA AV VA AV VA AV Veronderstellen we eerst, dat de compensatoren zoo zijn gesteld, dat de lichtstralen afkomstig van het doel geen afwijking onder gaan. Het doel wordt dan op waren afstand gezien. Door nu aan den meetknop K te draaien worden de compensatoren C bewogen; de lichtstralen ondergaan tengevolge hiervan een wenteling in een vlak gaande door den afstandmeter en het doel, het doel schijnt zich naar den waarnemer toe of van den waarnemer af te bewegen. Aan den meetknop wordt zoolang gedraaid, tot het doel op den zelfden afstand schijnt te zijn gekomen, als waarop het merkbeeld schijnt te liggen, m.a.w. doel en merkbeeld schijnen zich beide op oneindig verren afstand te bevinden. Op de schaal S, welke evenals de meetknop is gedraaid over een hoek afhankelijk van den afstand van het doel, f (a), kan de afstand worden af gelezen. Wordt op een luchtdoel gemeten, dan kan het handrad h, waar mede de afstandmeter in verticalen zin wordt gericht, gekoppeld worden op een differentieel d. In gekoppelden toestand onder gaan hierdoor de compensatoren C een wenteling afhankelijk van den aan het instrument gegeven doelhoek, f (d). Teneinde het doel op waren afstand te zien liggen, moet aan den meetknop K 903 fig. V.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 29