Hoe bedrijfszeker het wijzersysteem op zichzelf ook zijn mag, toch is naast deze wijze van transmissie, als reserve, een telefoon systeem aanwezig, waarmede de schietgegevens naar de stukken kunnen worden overgebracht, zoodra het wijzersysteem uitvalt. Hierbij is vnl. gedacht aan het weigeren van de krachtbron, een benzinemotor, want wijzer- en telefoonsysteem hebben de hoofd- voedingskabels gemeen en zijn dus beiden van het al dan niet in tact zijn hiervan afhankelijk. II. Het electrisch wijzersysteem. a. Voor het drijven van het wijzersysteem is wisselstroom noodig van 50 V. 50 per. Deze stroom wordt betrokken van een dynamo (met opwekdynamo) van 1,2 KVA, welke wordt aan gedreven door een ééncylinder 4 tact benzinemotor van 3PK1). b. Het wijzersysteem is een synchroon volgwijzersysteem. Voor het overbrengen van elk schietgegeven is een gever aan het vuurleidingstoestel noodig en aan elk kanon een ontvanger. Elke gever bestaat uit 2 geefsystemen, n.l. een voor hoofd- en een voor onderverdeelingen. Elke ontvanger bevat 2 overeen komstige ontvangsystemen. In fig. VI (1) is schematisch een geef- en ontvangsysteem ge- teekend. fig. VI. Gever Ontvanger Het geefsysteem bestaat uit een electromagneet en een anker. De veldwikkelingen van de magneet zijn door de voedingsaderen 1 en 2 verbonden met een wisselstroombron, waardoor tusschen de poolschoenen van de magneet een wisselstroomveld wordt opgewekt. Het anker is draaibaar en voorzien van een wikkeling in drie- hoekvorm, zoodanig, dat 3 spoelen zijn ontstaan, welke over 120° J) Een reserve stroombron is niet uitgetrokken; het benoodigde arbeidsvermogen sluit toepassing van accumulatorenbatterijen nagenoeg uit. 905

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 31