te velde, moet men niet onderschatten. Niet alleen is het koken op zichzelf vaak geen eenvoudige opgave, doch ook de opvoer van het eten (en vooral van de traditioneele soep) naar den troep zal dikwijls heel wat hoofdbreken kosten. Als men de oorlogsliteratuur er op naslaat, zal men zien, dat de troepen dn voorste linie dan ook meestal uitsluitend leefden op nood rantsoenen en brood. Vast staat, dat door de verstrekking van brood de troepen commandanten van een deel hunner zorgen worden ontlast. Daardoor zal ongetwijfeld de gevechtswaarde van een opereerend leger stijgen, zoodat men moet trachten althans het veldleger van brood te voorzien. Alleen reeds om die reden dienen de mogelijkheden om tot een zoo groot mogelijke verstrekking van brood te geraken, reeds bijtijds te worden onderzocht. Is dus brood voor de voedselvoorziening der burgerbevolking van ondergeschikt belang, voor de legerverpleging acht ik dit artikel van groot gewicht. De herkomst van het tarwemeel. Java is voor de broodvoorziening vrijwel geheel afhankelijk van den invoer van tarwemeel. Een overzicht van dezen invoer geeft de hieronder geplaatste statistiek. Invoer van tarwemeel op Java en Madoera naar de landen van herkomst. 911 Land van herkomst Invoer in kg. gedurende 1927 1928 1929 1930 1931 Nederland 54.148 91.483 114.512 133.057 98.321 V. S. N. Amerika (Atl. kust) 31.460 72.067 48.849 52.169 Singapore 8.267 47.568 25.806 16.743 Hongkong 11.225 22.500 268.808 China 1.046.213 168.400 293.897 22.450 217.715 Japan 1.448.171 2.033.653 883.311 1.281.739 1.013.055 Australië 35.337.313 40.963.613 43.581.989 48.426.264 51.988.581 V.S.N. Amerika (Pac. kust) 207.782 1.199.200 742.421 140.665 Penang 9.611 7.234 Siam 13.300 Canada 189.641 38.213 Br. Indië 9.504 9.400 11.497 Onbekend 5.016 7.442 11.775 6.617 Gr. Brittannië 22.899 Duitschland 5.485 Totaal 37.942.856 43.666.459 46.201.135 51.141.638 53.589.061

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 37