nachttemperatuur, waardoor de deegbereiding ongunstig werd beïnvloed. In Syrië en Palestina werd dikwijls het vergiftige onkruid Lolium temulentum aangetroffen. Terwijl door de aan wezigheid van z.g. Taradan (Cephalaria syriaca. Dipsaceae) het brood een blauwe kleur vertoonde. De vraag over de toelating van kunstspijsvetten voor de troepen werd onder den dwang der omstandigheden opgelost. Belangrijke arbeid door de militaire apothekers verricht in verband met de bereiding van legerconserven, het onderzoek van ruw materiaal voor blikwerk, lakken en specerijen. Behalve de conserven eisch- ten ook de marmelades, vruchtensappen, limonades, Selterwaters, in het kort alle voedings- en genotmiddelen, die den troep te velde verstrekt werden, voortdurend intensieven arbeid om de berei ding hiervan aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. Een klein voorbeeld wat bij bereiding van verpakkingsmiddelen voor conserven kwam kijken. Toen het tin begon op te raken en er geen wit-blik meer geleverd kon worden, moest dus hier een uitweg gezocht worden. Weer was het het werk van een militair apotheker, dat hier een oplossing bracht. De moeilijkheden te beschrijven, die hij ondervond eerst door gebrek aan tin, toen door gebrek aan chineesche houtolie om lakken te bereiden, die moesten dienen om het ondeugdelijke blik te bedekken, toen door gebrek aan gummi, voor de afsluit-ringen der blikken en voor den inleg in de nieten. Ten slotte moest overgegaan worden tot sluiting met papieren ringen en verpakking der conserven in perkament papieren binnenlaag eer de blikken er mee gevuld werden. Daar aluminium niet voor alle verpakking geschikt is, vruchten en marmelades kunnen b.v. beslist niet in aluminium verpakt wor den, moest gebruik gemaakt worden van glas, steengoed en porceleinverpakking, welk materiaal en speciaal de sluiting ervan weer op deugdelijkheid moest onderzocht worden. Het porcelein en steengoed werd steeds gecontroleerd op poriën-aantal. Groote zorg baarde ook de verstrekking van deugdelijke klee ding aan den troep. Aan het hoofd van de „Materialiën-Prüfungs- Stelle" van de afdeeling van het Kriegsministerium belast met het kleedingvraagstuk stond een hoofdofficier apotheker met 2 kapiteins-apotheker. Deze afdeeling heeft uitstekend werk ge leverd. In 1916 werden te velde verschillende draagbare laboratoria opgericht, welke in 4 kisten verpakt konden worden. In deze, uit der aard der zaak, primitieve laboratoria werden nu alle mogelijke onderzoekingen van voedings- en genotmiddelen, ge bruiksvoorwerpen enz. verricht. Hier werden ook de toxicologische onderzoekingen uitgevoerd. Uitvoerige rapporten over het verrichte werk werden eerst maandelijks, later twee maandelijks ingediend. Deze rapporten werden weer verwerkt in de Medizinal-Abteilung van het Kriegs- 943

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 69