in serie afgeleverde d.w.z. uitgeprobeerde vliegtuigen, omdat van de eigenschappen van het materieel, in hooge mate de moge lijkheid afhangt de theoretisch bereikbare resultaten in de practijk te verwezenlijken. De te organiseer en Indische luchtmacht moet een zoodanige kracht bezitten, dat zij een goede kans verzekert om de te ver wachten luchtstrijdkrachten van een tegenstander, hetzij te ver slaan, hetzij op zijn minst te neutraliseeren. Daar dit een inge wikkeld en steeds wisselend probleem vormt, zal onze aangave van de noodzakelijke sterkte slechts globaal wezen, en bedoeld ter bepaling der gedachte. Nog willen wij opmerken, dat n.o.m. ten behoeve der plaatselijke verdediging aan de kust, beter lucht doel-artillerie dan luchtstrijdkrachten kunnen worden bestemd. Wij zien de meest gewenschte samenstelling der luchtmacht als een combinatie van lichte twee-motorige bomvliegtuigen en een motor ige lichte bomwerpers v/h type „diving bomber". Waar schepen hunne voornaamste doelen zullen vormen, moeten deze speciaal geschikt zijn voor het medevoeren van op die doelen berekende bommen, i.e. de 250 kg mijnbom, waarvan een twee motor 3 stuks, en een diving bomber 1 stuk kan meevoeren In deze formatie vormen de tweemotors het mobiele gedeelte, bestemd om zoo noodig ook elders in onzen Archipel te worden ingezet, of ook op zee, in een kuststrook van b.v. 200 KM. De samenstelling der luchtmacht zien wij daarom als volgt 10 afdeelingen tweemotors a 6 vliegtuigen 60 vliegtuigen. 4 afdeelingen eenmotors a 9 vliegtuigen 36 vliegtuigen. Totaal 96 vliegtuigen. 1077 Type vliegtuig. Motortype en vermogen Maximum snelheid in KM. Kruissnelheid in KM. Actieradius in KM. rechte lijn. Bomlast. 1923. Fokkerjager D. Vlll. De Havillandverkenner D. H. 9. 240 RK. Sidd. Puma, 240 PK. S. Puma. 200 177 130 120 400 700 200 Boeingjager P. 26. 500 PK. Wasp. 370 250 650 1933. Douqlas verkenner 0—31. 625 PK, C. Conqueror 310 250 1000 Martin bomvliegtuig. YB—10. 2X 650 PK. Cyclone 320 255 1200 900

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 15