Frankrijk. Elke Cav. Div. beschikt over een „groupe d'escadrons", be staande uit een staf en 3 „escadrons d'autos-mitrailleuses". De staf is gesplitst in 3 deelen, n.l. een commandogroep 1 personenauto voor den C. met toegevoegd personeel, 3 motorrijwielen, 1 ziekenauto de gevechtstrein 1 personenauto, 1 vrachtauto voor vervoer van bagage en personeel, 1 reparatieauto, 2 vrachtauto's met verwisselstukken en gereedschappen, 1 motorrijwiel de bagagetrein 1 vrachtauto met levensmiddelen. Het eskadron bestaat uit 4 gevechtspelotons en 1 „peloton hors rang". Het „peloton hors rang" is gesplitst in 3 deelen, n.l. commandogroep 1 personenauto voor den esk. C. met toegevoegd personeel, 1 geblindeerde radioauto motorrijwiel, 3 motorrijwielen gevechtstrein lste echelon2 reserve pantserauto's, x) 1 vrachtauto met munitie, 1 vrachtauto met munitie, bedrijfsstoffen en bagage, 1 motorrijwiel 2de echelon 1 vrachtauto, waarachter de „cuisine roulante", 1 reparatieauto, 2 motorrijwielen bagagetrein 1 vrachtauto met levensmiddelen. Het gevechtspeloton bestaat uit 3 pantserauto's, 1 personenauto, 1 vrachtauto met munitie, bedrijfsstoffen en reservemate- rieel, 2) 2 motorrijwielen. 1080 ORGANISATIE. 1) Deze auto's zijn volledig bewapend en bemand, doch niet voorzien van munitie. 2) Deze auto's marcheeren meestal vereenigd in het 2e echelon gevechts trein van het „peloton hors rang".

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 18