veiliging. Hoewel verschillende dezer nadeelen bij de verdere ontwikkeling der techniek min of meer zullen kunnen worden ondervangen, behoeven de paw., om tot volle ontplooiing hunner voordeelige eigenschappen te komen, toch steeds een wegenrijk bedekt terrein met goede gemeenschappen. In open, wegenarm terrein en tegenover een vijand die beschikt over artillerie en (of) anti-tankwapens, daalt hun rendement zeer aanzienlijk. GRONDREGELS VOOR HET GEBRUIK. Frankrijk. De ,,auto-mitrailleuses de cavalerie" (A. M. C.) strijden in samenwerking met de cav. eenheden. Zij ondersteunen deze door hun snelle verplaatsbaarheid en de kracht van hun vuur. In het bijzonder geschikt zijnde voor verkenning, spelen zij een voornamen rol tijdens de verkenning en de beveiliging. Als regel toegevoegd zijnde aan verkenningsdetachementen, nemen zij het eerst het contact met den vijand op, overrompelen diens voorste afdeelingen en verkennen zijn opstelling snel over een breed front. Zij kunnen ook gebruikt worden voor snelle verkenningsstooten in bepaalde richtingen. Tijdens offensieve opdrachten stelt hun snelheid hen in staat om werkzaam op te treden tegen zwakke punten, tegen de flanken en zelfs tegen den rug van den vijand. Minder goed beschermd zijnde dan vechtwagens, kunnen zij geen successen behalen tegenover een zich ter verdediging ingericht hebbenden vijand, dan door middel van overrompeling of ten koste van groote risico's. In de vervolging moeten zij met doortastendheid optredende, de verwarring bij den vijand vergrooten. Steeds door harceleeren- de, moeten zij hem in de overtuiging brengen, dat hij blijvend wordt vervolgd optredende tegen zijn flanken en verbindingslijnen moeten zij zijn verwarring voltooien. In de verdediging en tijdens terugtochtsmarschen opereeren zij op de flanken, steunen het afbreken van achterhoedegevechten en voeren snelle tegenaanvallen uit, daarbij steeds het doel voor oogen hebbende den vijand oponthoud te veroorzaken. Toegevoegd aan voorposten kunnen de A. M. C. overdag gebruikt worden voor verkenning en voor het onderhouden van het verband. Tenslotte kunnen zij tot taak krijgen het overbrengen van be richten in door 's vijands vuur bestreken zones, het dekken en begeleiden van autocolonnes en het deelnemen aan vlieg er af weer. Gedurende den nacht is het gebruik van de A. M. C. vrijwel onmogelijkzij worden dan teruggenomen achter de andere troepen. De gevechtseenheid is het peloton van 3 wagens, hetwelk niet mag worden gesplitst. 1082

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 20