1083 Engeland. In gunstig terrein kunnen de paw. bereden troepen bij vrijwel alle operatiën steunen. In den regel zullen de paw. optreden in samenwerking met de cavalerie, doch zij kunnen ook dikwijls gebruikt worden voor zelfstandige opdrachten. Hun voornaamste taak is de verkenning. Offensief gebruikt richten zij zich bij voorkeur tegen de flanken van vijandelijke colonnes. In de vervolging kunnen zij tegen een verslagen vijand dikwerf beslissende successen behalen. In open terrein en tegen een vijand die niet beschikt over artillerie en (of) anti-tankwapens kunnen zij bij een doortastend offensief optreden van groot nut zijn. Defensief gebruikt, kunnen zij terreindeelen bezetten en het bezit daaarvan den vijand tijdelijk ontzeggen. Begint de vijand zich echter daartegenover te ontwikkelen, dan moeten de paw. terug, tenzij zij alsdan gesteund worden door andere troepen. Niet voor eenige taak aangewezen zijnde, vormen zij een waardevolle, snel verplaatsbare vuurreserve. De sectie is de tactische eenheid, welke niet dan bij uitzondering mag worden verbroken. VERKENNING. Frankrijk. „La découverte terrestre est assurée par des dètachements de découverte de composition en d'effectif variables et, exceptionnel- lement, par des reconnaissances." 1) In den regel wordt aan een „detachement de découverte" een peloton A. M. C. toegevoegd in wegenrijk terrein kunnen meer pelotons worden ingedeeld. Het peloton A. M. C. marcheert in den 1) Ter verduidelijking van de Fransche opvattingen volgen hier eenige punten uit het Règlement de la Cavalerie, 2me partie ,,L' exploration a pour but de fournir au commandement les renseigne- „ments qu'il juge nécessaires pour développer son plan de manoeuvre. „L'ensemble des éléments chargés de la recherche des renseignements „constitue la découverte. La découverte est a la fois aérienne et terrestre. „La découverte terrestre est assurée par des dètachements de découverte „de composition et d'effectif variables et, exceptionnellement, par des „reconnaissances. „Le détachement est l'organe normal de la découverte. „La reconnaissance comporte, en principe, un chef (officier ou sous- officier) et quelques cavaliers. Elle ne possède aucun élément de force „sa caractéristique est la mobilité. „La süreté a pour but de permettre au commandement de prendre ses „dispositions, c'est-a-dire réunir ses moyens et les mettre en oeuvre en vue „du combat. „Elle doit aussi assurer la protection des troupes contre les surprises sur „terre et les dangers de l'air. „La süreté repose sur le renseignement, le dispositif, Faction des „dètachements de süreté et celle de certains autres éléments défense contre „aéronefs, aviation, etc. „Les groupes de reconnaissance sont, avant tout, des organes de süreté.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 21