1. LUCHTMACHT ZWAARTEPUNT DER DEFENSIE door E. T. KENGEN, Kapitein der Infanterie. In de luchtvaartgeschiedenis blijft wel de gedenkwaardigste datum de 17e December 1903. Op dezen historischen dag, nu drie decennia geleden, volbiacht te Kill Devill-hill Wilbur Wright de eerste motorische vlucht, op een toestel zwaarder dan de lucht. De duur dezer vlucht bedroeg slechts 12 seconden, de afgelegde afstand een luttele 53 meters. Toevallig was het Wright, onder de lange reeks van luchtvaart pioniers, die dezen mijlpaal in de historie plaatste. Meerderen stonden anders gereed dit te doen, want de tijd was er rijp voor, dank zij de enorme vorderingen der techniek. Wie luchtvaart zegt, zegt techniek. En indien wij ter typeering van den sindsdien behaalden voor uitgang eens voorttellen in decennia, dan zien we hoe m 1913, slechts tien jaar later, de vlieger Gilbert reeds een afstandsvlucht maakte van 970 KM, en Prévost een snelheid bereikte van 203 KM. p. u. Doch de belangrijkste vooruitgang was, dat de lucht vaart in deze periode van een sportief stadium was ingegaan o een militair stadium, en b.v. de Fransche legervliegdienst m 1913 reeds 158 vliegtuigen telde. Wederom een decennium later, in 1923, en na een wereldoorlog waarin zij een belangrijke rol had vervuld, blijkt de luchtvaart ook dit zuiver militaire stadium te zijn ontgroeid. De verkeers- luchtvaart heeft haar intrede gedaan als middel voor snelvervoer, medebrengend een aanzienlijke stijging van het economisch belang der luchtvaart, en wat daarmede annex is. In Ned.-Indië kreeg in deze periode een organisatie van den legervliegdienst haar beslag. Onder den druk der toenmalige malaise werd echter, in afwijking daarvan de sterkte der L^ht- vaartafdeeling beperkt tot twee vliegtuigafdeelingen, d.z. 12 vheg- Wii memoreeren dat Frankrijk den oorlog eindigde met 3500, Engeland met 3800, en Duitschland met 3000 vliegtuigen m eerste lljn' 1067

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 5