1. LAWRENCE WASZMUSZ, TEGENSPELERS door G. TH. SLOTHOUBER. (met een schets I. INLEIDING. „Wassmuss' achievements during the „war can only be compared to those „of Soane or Lawrence. But the Eng lish tended to attribute all their dis asters to Wassmuss. Christopher Sykes. „Lawrence could certainly not have „done what he did without the gold, „but no one else could have done it „with ten times the amount". Sir Hubert Young. In Arabië, Palestina, Mesopotamië en Iran (Perzië) heeft tijdens den wereldoorlog een strijd gewoed, die, hoewel minder bekend dan die op de Europeesche slagvelden, toch de voornaamste tegen standers uit den volkerenstrijd tegenover elkaar stelde. Turken, Arabieren en Perzen, versterkt door groepen Duitsche officieren en intellectueelen, vochten hier tegen Engelsche en Russische legers, Arabieren en Franschen. Wie Oostersche volken kent, hun mentaliteit en hun beperkte doortastendheid heeft ervaren, zal inzien, dat de oorlog hier een gansch ander karakter moest dragen dan die tusschen de Wes- tersch geschoolde en geleide legermachten binnen hun territoor. Ginds massale groepen uitstekend toegeruste en opgeleide sol daten, elkaar bestrijdend volgens de Clausewitz'sche oorlogs doctrines, op een beperkt en omgrensd oorlogsgebied met uitste kende verkeersmiddelen hier betrekkelijk zwakke groepen, voor een groot deel slechts matig uitgerust en zeker niet modern ge schoold, opereerende in gebieden, waar het geheele Westfront een dansje zou hebben kunnen maken, en met uiterst gebrekkige communicaties. Daaruit volgt al dadelijk, dat behalve de geregelde legers van de Engelschen, Russen, Franschen en voor een deel van de Turken, die in dit wijde gebied min of meer in de lucht hingen, een enorme 863

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1937 | | pagina 1