IND. MILITAIR TIJDSCHRIFT IND. KRIJGSKUNDIGE VEREENIGING Si as 0$ Sfe MAANDELIJKSCHE UITGAVE VAN DE vV.-^a: '•O 'VAV: 69e JAARGANG 1938 Nr. I V-;-Ov.v S>:?# vr:v";-.- 'iiSi ÜiQE MAINTIENDRAI MS WïïZ'i -V. - ,i- -J.-V-""' M.v. BOEKH. EN DRUKKERIJ VISSER Co. BANDOENG.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1938 | | pagina 1