1. DE NABIJE OOST door G. TH. SLOTHOUBER. (Vervolg. Zie I.M.T. 1938, Nr. 11). HL NATIONALISME (vervolg). c. De Islamietische Natiën. Wij zullen nu van de snelle ontwikkeling van een aantal natiën van het Oriënt een kort beeld geven, en daarbij wijzen op haar innig onderling verband. Als Oostelijkste beginnen wij met Afghanistan. 1. Afghanistan (731.000 km2 11 millioen inw.). Tot aan het einde van den wereldoorlog was dit land de buffer staat tusschen Britsch-Indië en Rusland, „das Korn zwischen den Mühlsteinen" 1), en geheel onder invloed van de Britten, die den Russischen kolos vreesden als niets anders ter wereld. Wie met evenveel aandacht als wij het interessante geschiedkundige over zicht zal hebben gelezen, dat Kapitein Schaafsma over de North Western Frontier heeft gegeven 2), zal de kernachtige wijze kun nen waardeeren, waarop Sykes3) die anti-Russische gevoelens kenschetst „As everyone knows, if it is desired to make the colour leave „the face of an official of our Indian Empire, it is only neces sary to say the word Russia suddenly". Bij het einde van den wereldoorlog was ook Afghanistan door den nationalistischen tooverstaf beroerd, en was het Koning Amanoe- lah, die zijn vermoorden oom was opgevolgd, en die nu de onaf hankelijkheid van zijn land een feit wilde maken. Hij viel daartoe in 1919 de Engelschen aan (3de Afghaansche oorlog)maar moest spoedig hun nog niet gebroken weerstand ervaren 4). Een ding 1119 Walther PahlWetterzonen der Weltpolitik. Goldman Verlag. Berlin 1937, blz. 91. 2) I.M.T. 1937, Nr. 6, blz. 460 e.v. 3) Christopher Sykes. Wassmusz. blz. 42. 4) De lezer kent het verloop van den oorlog uit de artikelen van Kap. Schaafsma, I.M.T. 1937, Nr. 7, blz. 580 e.v.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1938 | | pagina 3