DAGORDER KONINKLIJK NEDERLANDSCH-INDISCHE LEGER. 1 9 3 9. Nr. 6. Ter kennis van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger wordt gebracht, dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana den ^en Augustus 1939 voorspoedig bevallen is van een Prinses. Ik ben overtuigd, Uw aller gevoelens te vertolken, door bij deze met diepe dankbaarheid en innige vreugde ontvangen tijding de eerbiedige wenschen van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger uit te spreken voor den durenden voorspoed en het welzijn van de jonggeborene en Hare Koninklijke Ouders. Leve de Prinses Hoofdkwartier BANDOENG, 5 AugUStUS 19^9. De Legercommandant, VOOR HET G. J. BERENSCHOT.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1939 | | pagina 1