seeren, dat zij in veel gevallen pijnloos vervoerd kunnen worden, met minder kans op bloedingen en secundaire infecties en wond- shock (ziektetoestanden, die gemakkelijk plegen te ontstaan door een ondoelmatig vervoer, waarbij de breukstukken in slechten stand staan en niet stil liggen). Hierdoor komen de verwonden in beteren algemeenen toestand aan op de hoofdverbandplaats of het veldhospitaal, waar de chirurgische wondbehandeling moet plaats vinden. Beschrijving van de spalk. Twee U-vormig gebogen buizenstellen kunnen op twee wijzen in elkaar geschoven worden, zoodat zoowel een spalk voor ver wondingen van de onderste extremiteit als voor bovenarmbreuken gevormd kan worden (fig. 1 en 2). De spalk voor de behandeling van aandoeningen van de onderste extremiteit wordt op twee plaatsen op een gewonen M.G.D.-bran card bevestigd door middel van pinnen, welke in passende gaten worden gestoken. De eerste plaats bevindt zich in een afneembare dwarsbuis, ongeveer in het midden van den brancard. Deze beves tiging is zoodanig, dat de spalk in een horizontaal en in een verti caal vlak bewogen kan worden. De tweede plaats ligt aan het voeteneinde op een van de lengtebuizen van den brancard (fig. 1 en 5). De trekking wordt uitgeoefend aan den schoen door een klem of door een 8-vormige gewatteerde lus, welke met ringen verbonden is aan een van een schroefdraad voorziene ronde staaf. Deze door boort het uiteinde van de spalk men kan de tractie doen toe nemen door het aandraaien van een om de ronde staaf passende vleugelmoer (fig. 4). De vorm van de spalk maakt het mogelijk het been in de knie en in de heup gebogen te houden, waardoor samentrekkingen van de spieren, die de breukstukken ongunstig zouden kunnen beïnvloeden, worden vermeden (fig. 3). De onderdeelen zijn aan de buizen geklonken, zoodat de spalk alleen onklaar zou kunnen worden bij het aanwenden van ruwe kracht (fig. 1 en 2). Gebruik te velde. De op den brancard gemonteerde spalk wordt met windsels of puttees omwinkeld en in voorraad gehouden bij de gewonden nesten of hulpverbandplaatsen. De brancard wordt onder den gewonde geschoven en de trekking aan den schoen aangebracht de bij iederen brancard aanwezige breede band wordt op bepaalde wijze om den voet gelegd n.l. eerst tegen de Achillespees, loodrecht op de lengte-as van het onderbeen en daarna kruiselings om de enkel, zoodat de van ringen voorziene slippen aan weerszijden 725

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1939 | | pagina 51