Samenvatting. Er wordt een poging gedaan het zeer urgente vraagstuk van de extremiteitenverwondingen te velde op te lossen door de invoering van een nieuwe, gemakkelijk hanteerbare, spalk, welke het mogelijk moet maken beenbreuken reeds vroegtijdig (op het slagveld, bij de gewondennesten) te immobiliseeren en tijdens het vervoer door trekking en tegentrekking in den goeden stand te brengen en te houden. Op grond van tot nu toe bereikte resul taten in de vredes-chirurgie en tijdens geneeskundige oefeningen, welke een grondig onderzoek naar de bruikbaarheid van de spalk mogelijk maakten, lijkt ons de verwachting gerechtvaardigd, dat het op deze wijze zal gelukken de hooge mortaliteit en slechte eindresultaten van de fracturen door schotverwondingen te ver beteren, terwijl het het moreel van den troep ten goede moet komen, dat op bedoelde wijze vervoerde gewonden in beteren algemeenen toestand en met minder pijn op de verbandplaatsen aankomen. 727

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1939 | | pagina 55