1. IN MEMOKIAM GENERAAL WINKELMAN. 17 September. Vrijheidsdag. In den avond een enkel kort extra nieuwsbericht Generaal Winkelman is te Berlijn als gevolg van een hartkwaal overleden. Hoe veel kan toch in weinig woorden liggen besloten Hoe groot was de schok, dien het korte bericht door ons deed voeren. Wat is er niet in ons allen omgegaan en zal er telkens weer in ons omgaan bij het herlezen van dien enkelen zin. En wie bracht dit beter onder woorden dan de onbekende stem, die den volgenden dag voor de Nirom-microfoon de door te weinigen aan gehoorde woorden sprak Generaal Winkelman overleden. Als gevolg van een hartkwaal Als gevolg van een hartkwaal stierf de opperbevelhebber van de Nederlandsche weermacht inBerlijn. Als gevolg van een hartkwaal stierf de lichamelijk kerngezonde Generaal van 64 jaren, die den moed had, de Nazi-overheersching te trotseeren. Die de ongegronde beschuldiging van de Duitschers, dat hij reeds op den 23sten Maart van dit jaar in overleg zou getreden 894 Cliché A.I.D.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1940 | | pagina 2