67 ■om hunne medewerking tot het beteugelen van de heerschende veepest in te roepen, kortaf weiden geweigerd. In 1899 ging men zelfs zoover een Europeesch mijnbouw- •ondernemer, die zijne onderzoekingen tot aan de grenzen van de V Kota uitstrekte, te vermoorden en te berooven. Dit feit, waarover hieronder meer uitvoerig zal worden ge handeld, vormde de onmiddellijke aanleiding tot de onderhavige militaire expeditie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 219