2 vrachtauto's. 1 vleeschauto. Kwartiermeester v. tl. staf en gecombineerde troepen: Tste Luin. mil. adm. P. Mourer, met een schrijver. Chefarts brig. dir. off. v. gez. 1ste kl. R. Oostingh. 1 -ordonnans wielrijder. 1 ziekenauto met ziekenverpleger en eenige ververschings- artikelen. Comdt. v. d. trein: Ritmeester v. d. cav. E. F. Wiemer. Toegevoegd: 1ste Luit. v. d. art. F. B. Brostowski. Adj. o. o. v. d. art. L. L. Lemmens. Adj. o. o. v. d. art. A. Stoker. 3de Brigade Comdt. Kol. v. d. inf. S. H. Schutstai. van Woudenberg.. Adj. Kapt. adj. v. d. inf. J. P. E. v. Ameijde. Chef v. d. Staf Kapt. v. d. gen. staf M. J. E. B,os. Art. Ct. Kapt. Cramwinckel. Luit. V.A.K. P. A. de Bont. 2 ord. cavaleristen. 5 ord. wielrijders, w. o. 1 sergt. facteur. 1 schrijver v. h. afd. bureau te Soerabaja. Telegraafafdeeling, waarbij 6 ord. wielrijders. Intendance. 1ste Luit. mil. adm. L. Nadort. 2de Luit. mil. adm. W. v. D. Bos. Luit. V.A.K. F. I. H. M. Bolsius. Verplegingstroep. Een schrijver v. h. gew. int. bureau te Soerabaja. 2 vrachtauto's. 1 vleeschauto. Kwartiermeester v. d. staf en gecombineerde troepen sergt. maj. v. d. Mil. Adm. W. A. B. J. T. Otten No: 74954 met schrijver.. Chefarts brig. Dir. off. v. gez. 2de kl. Dr. W. J. v. Guuik. 1 ordonnans wielrijder. 1 ziekenauto met ziekenverpleger err eenige ververschings- artikelen. Comdt. v. d. trein: Ond. luit. v. d. cav. H. F. A. Henssen. Toegevoegd: Adj. ond. off. v. d. art. L. M.. W. Bussenius..

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 112