105 het kreedek, telefoon en seinmafèrieel, pioniergereedschap, groepszeilen voor de halve sterkte, een dagrantsoen paardenvoer en levensmiddelen (met hard brood en verduurzaamd vleesch), 5 keukenwagens (a), 5 theekarren (filter wagens) eenig reserve personeel en 4 reserve paarden. Alle niet strict noodige bagage wordt thuisgelaten. De indeeling van geneeskundig personeel en materieel wordt als volgt bepaald: a. bij de bataljons infanterie een geneeskundige sectie, bestaande uit: 1 officier van gezondheid, 4 ziekenverplegers, 4 hospitaalsoldaten (ziekendragers) met 2 stalen veldbedden, 1 draagpaard (-') bepakt met de halve herziene uitrusting van den staf eener geneeskundige sectie, met geleider. Hierbij zal zijn in het oog te houden, dat het bruto gewicht van den halven last 30 K.G. niet overschrijdt. b. bij de afdeelingen veldartillerie een geneeskundige sectie, be staande uit: 1 officier van gezondheid, 2 ziekenverplegers, 4 hospitaalsoldaten (ziekendragers) met 2 stalen veldbedden. 1 draagpaard, bepakt als onder a aangegeven, met geleider. bij de af deeling veld-en bergartillerie (hieronder ook te rekenen de artillerie van de 3de brigade) een geneeskundige sectie, be staande uit: 1 officier van gezondheid, 2 ziekenverplegers, 4 hospitaalsoldaten (ziekendragers) met 2 stalen veldbedden, 1 draagpaard, bepakt als onder a aangegeven, met geleider c. bij de mitrailleur compagnieën elk een verbandgroep bestaande uit: 1 ziekenverpleger, 1 (1) Indien ingedeeld. (2) Aan de geneesk. sectie van liet 14e bataljon wordt een 2de draag- paaid toegevoegd, bepakt met verplegings- en ververschingsartikelen. als mede met de noodige reserve geneesmiddelen, speciaal chinine voor de prophylactische verstrekking.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 115