106 - 2 hospitaalsoldaten (ziekendragers) met stalen veldbed. cl. bij de lstc en 4de brigade: een gedeelte van een verbandsectie, bestaande uit: 1 officier van gezondheid, 1 sergeant ziekenopzichter, 2 hospitaalsoldaten ziekendragers, 1 kar met 2 trekpaarden en geleider en bepakt met: 6 stalen veldbedden (zonder draagstok of draagzeel), 2 waschbekkens, handdoeken en zeep, verplegings- en ververschingsartikelen in beperkte hoeveelheid, reserve geneesmiddelen, w. o. in het bijzonder de noodige chinine voor propylactische verstrekking. bij de 3de brigade: een gedeelte van een verbandsectie, bestaande uit: 1 officier van gezondheid, 1 sergeant ziekenopzichter, 2 hospitaalsoldaten ziekendragers, 1 kar met 2 trekpaarden en geleider en bepakt met: 6 stalen veldbedden (zonder draagstok of draagzeel), 2 waschbekkens, handdoeken en zeep, verplegings- en ververschingsartikelen in beperkte hoeveelheid, reserve geneesmiddelen, w.o. in het bijzonder de noodige chinine voor prophylactische verstrekking. bij de 2de brigade: een gedeelte van een verbandsectie, bestaande uit: 1 officier van gezondheid, 1 sergeant ziekenopzichter, 2 hospitaalsoldaten ziekendragers, 4 draagpaarden, waarvan één belast met 6 stalen veldbedden, 3 aan 3 opgerold ter weerszijden aan het draagzadel be vestigd, en drie belast met: 2 waschbekkens, handdoeken en zeep, verplegings- en ververschingsartikelen in beperkte hoeveel heid, reserve geneesmiddelen, w.o. in het bijzonder de noo dige chinine voor prophylactische verstrekking. o

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 116