118 5. De brigade(dets.)ctn. doen zoo mogelijk eiken dag vóór 7 uur v. aan het veldpostkantoor opgeven de plaatsen, waar dien dag in den namiddag de brig, (det.) post door de brig, (det.) fac teurs in ontvangst zal worden genomen, welke plaatsen aan voor de auto's berijdbare wegen moeten zijn gelegen. Deze mededeeling kan ook den vorigen dag door den brig, (det.) facteur bij de in ontvangst name van de post worden overgebracht, maar dan schriftelijk. 6. Steeds zal de post 1 X daags van uit het veldpostkantoor geëxpedieerd worden. 7. Bij iedere brig, (det.) en bij het hoofdkwartier wordt een facteur aangewezen. 8. De brig, (det.) ctn. regelen den dienst van de veldpost voor de onderdeelen van de brigade (het detachement), alsmede dien van facteurs. 9. De benoodigde brievenbussen en brieventasschen worden door de zorg van den commandant van de afdeeling ordonnans wielrijders aangevraagd uit het magazijn van oorlog te Batavia en aan de uit de wielrijderscompagnie aan te wijzen facteurs vóór hun vertrek uit het garnizoen uitgereikt. Na afloop van de manoeuvres zorgt bedoelde commandant, dat brievenbussen en tasschen weder bij het magazijn van oorlog te Batavia worden ingeleverd. XI. BEVELEN EN BERICHTEN. De partijcommandant, brigade- en det. ctn. zorgen, dat 10 Sept. de bevelen, welke door hen bij het aanvaarden van het commando worden uitgegeven, bij den leider (Vilde afdeeling A van het de partement van oorlog) zijn binnengekomen, met een korte be schouwing, waaruit blijkt, op welke wijze de partijcommandant (brigade-, det.) ct. de hem opgelegde taak denkt te vervullen. Alle berichten, rapporten, aanvragen, enz., welke in de werke lijkheid aan den legercommandant zouden worden ingediend, wor den mede ingewacht. XII. HOOFDKWARTIER. Het hoofdkwartier van de manoeuvres is van 19 September tot 25 September gevestigd in de pasanggrahan te Linggardjati, al waar op eerstgenoemden datum om 11 v. een bespreking zal plaats hebben met de scheidsrechters.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 128