132 Bijlage A. TARIEF BEDOELD IN 6 VAN HOOFDSTUK II DER VERPLEGINGSNOTA. Hoeveelheden per hoofd en per dag. ARTIKELEN. Euro peanen, Afrikanen en Am- boineezen. Inlanders en dwang arbeiders Azijn Boter. Kerriepoeder (I) Klapperolie Peper Sajoergroenten (1) Sambal, verduurzaamde (1) Soepgroenten (1) Thee i2> Koffie gemalen Brood, versch Ontbijtartikelen (3 Rijst 4) Rund- of buffelvl., versch (5 Uien Zeep Zout Suiker, Javaansche Brandhout 2 0.005 0.02 0.002 0.016 0.001 0.005 0.0025 0.003 0.008 0.015 0.20 1. 0.50 0.40 0.015 0.025 0.025 0.007 0.005 0.002 0.016 0.001 0.005 0.0025 0.003 0.008 0 015 0.65 0.35 0.015- 0.25 0.25 0.06 0.007; TOELICHTINGEN. (1L In plaats van kerrie poeder, verduurzaamde sa joergroenten, sambal en soep groenten behooren steeds zooveel mogelijk versche ar tikelen te worden verstrekt: 0002 KG. kerriepoeder 0.01 KG. ver. kerriekruiden; 0.005 L. sajoergroenten 0.05 KG. versch. sajoergroenten; 0 0025 KG. verduurzaamde sambal 0.005 KG. versche lombok; 0.003 KG. soepgroen ten. 0.03 KG. versch. soep groenten. (2) In verband met de vast stelling van de rantsoenen thee en brandhout, onder scheidenlijk op 0.008. KG. en G,007 M3 per hoofd en per dag, blijft buitengewone ver strekking van die artikelen achterwege. (3 1 portie ontbijtartikelen bestaat uit 0.06 KG. gehakt of 0.06 KG gerookt spek, dan wel een ander gelijkwaardig ontbijtartikel; de verstrekking heeft afwisselend plaats. i4 Aan Inlanders en dwang arbeiders kan voor ontbijt in stede van 0.15 KG. rijst een gelijke hoeveelheid bras ketan worden versterkt. Op de rustdagen kan aan de Europeanen enz. worden verstrekt per hoofd 0.75 KG. volksspijs, tegen inhouding van 0.25 KG. rijst. 5 Bij verstrekking van verduurzaamd rundvleesch moeten 5 KG. versch vleesch vervangen worden door 4 halve of 2 heele bussen ver duurzaamd vleesch Aan Inlanders en dwang arbeiders kan instede van v-ersch vleesch of een ge deelte daarvan gedroogde visch worden verstrekt in de verhouding: 1 KG. versch rund- of buf- felvleesch 2/3 KG. ge droogde visch.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 142