Biji.age XII. Tjilimoes, 19 September 1917, ION. DETACHEMENT LUTZ. No. 3. Bevelen voor den 20sten September. 1. De vijand heeft zijn voorposten in de lijn K. Djaga - Z. rand Argasoenjoe - Tjiperna Sidjopak pl. 5 in Kg. Ka- ponggan Kalian kidoel. 2. De Mar. W. Java harceleeren den vijand tusschen den weg Cheribon Tjilimoes en den Tjiremai. Een afdeeling Mar. heeft dezelfde taak in het terrein O. van eerstgenoemden weg. 3. Inf. 1 XXI neemt stelling in den N. rand kg. Bagong teneinde een opmarsch langs den weg Cheribon Tjilimoes te be lemmeren en verkent richting Cheribon. 4. Mijn detachement neemt stelling in de lijn Tjikantjas pl. 11 Halimpoe. 5. Rechter vak: Inf. 2 XXI van N. O. rand Tjikantjas 1 O. rand Tjikantjas 2. Linker vak: Inf. 3 XXI van hier tot N. W. hoek kg. Halimpoe. Reserve: Inf. 4 XXI -f- geweermitr. nabij pl. 12 (zie punt 8 9). 6. Afmarsch 6.30 v.; hoofd van de colonne bij N. rand Tji- ratjas, volgorde: Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 Geweermitr. 7. G. T. houdt halt bij kg. Depok. 8. B. T. bij Z. rand Tjilimoes verzameld 7 v. Dekking 1 bri gade Inf. 4. 9. A. T. te Koeningan; dekking 1 brigade Inf. 4. 10. Ik begeef me vooruit naar pl. 11. De Detach. Commandant, (w. g.) LUTZ. Gedicteerd aan de C. Cn., schriftelijk aan Ct. Mar.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 162