Bijlage XIII. Tjilimoes, 19 September 1917, 10. N. DETACHEMENT LUTZ. No. 4 Instructie aan de Mar. W. Java voor den 20sten en 21 sten September. 1 De vijand heeft zijn voorposten in de lijn K. Djaga Z. rand Argasoenjoe Tjiperna Sidjopak pl. 5 in kg. Kapong- gan Kalian kidoel. 2. Mijn detachement neemt stelling in de lijn Tjikantjas pl. 11 xHalimpoe, teneinde den opmarsch van den vijand te belem- meren. I 1 XXI neemt een vooruitgeschoven stelling in, in den N. rand van kg. Bagong. Uw Divisie zal den vijand harceleeren tusschen den weg Cheribon Tjilimoes en den Tjiremai. Tevens een afdeeling met dezelfde taak in terrein O. van weg CheribonTjilimoes. 4. De Divisie trekt c.q. terug richting Koeningan Tjikidjing. 5. Ik begeef mij naar pl. II. De Detach. Commandant, (w.g.) LUTZ.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 163