155 De rest van de 2de Brigade marcheert eerst op 21/9 af van Bandjar naar Rantjah en overnacht aldaar. 2. De 3e Brigade marcheert op Koeningan, overnacht 20/9. te Kawali. 3. 1 Peloton Cav. (verkenningspatrouille waarbij Ritmees ter Dinger) marcheert 9.30 v. van Kawali af over Tjager 1 (E. 2 bl. 49 B) naar Kadoegede, overnacht aldaar, zoekt 21/9 voeling met detachement Lutz (waarbij Ritmeester Dinger als berichtof- ficier met 2 Cav. ordonnansen achterblijft) en verkent in de rich ting van den vijand, zooals door Ritmeester Dinger in verband met de sedert bij het det. Lutz binnengekomen berichten onder mijn nadere goedkeuring zal worden bepaald. Alle berichten van de verkenningspatrouille gaan naar Ritmeester Dinger en zullen bij hem door motorberichtrijder worden afgehaald. De motorrijder Sluijmers zal daartoe 20/9 3. n. in het Bivak Kadoegede de berich ten komen halen, o. in. een bericht omtrent de al dan niet geschikt heid voor voertuigen van den weg van Tjinjasag 2 (D. 4. bl. 49 B) naar Djagara. 22/9 wordt de motorrijder Sluijmers ter beschikking van den Ritmeester Dinger gesteld. 4. Uur van afmarsch 6.30 v.; op dit uur de Brigade voor den afmarsch gereed met Hoofd van de Hoofdmacht bij brug over de Tjileuëur (in den weg naar Kawali). De Auto-tractiebatterij mar cheert zelfstandig en moet 12 's middags in Kawali zijn. De Chef van den Staf met de kwartiermakers per V.A.K. auto. achter de Cavalerie verkenningspatrouille naar Kawali. 5. Treinen (zie bevelen Divisie Commandant). De Br. Int. zorgt, dat op den 20sten de vivres voor den 22sten te Kawali worden opgelegd. 6. Ik marcheer aan den staart der voorhoede. De Brigade-Commandant, (w. g.) SCHUTSTAL VAN WOUDENBERG. Afschrift gezonden aan Chef Arts Brigade, Br. Int., Cmdt. Telegraaf-af- deeling, Ct. Bag. Trein Brig. Staf, Commandanten I VI, M., C., G., I VIII, A., I XIII.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 165